Do końca wakacji kup urządzenie drukujące Epson Ecotank i za darmo rozszerz gwarancję aż do 5 lat!

WARUNKI
5-LETNIA WYDŁUŻONA GWARANCJA FIRMY EPSON NA WYBRANE MODELE DRUKAREK — 2023


1. Oferta dotyczy wydłużenia rocznej gwarancji Epson, dostępnej dla pierwszego użytkownika dla modeli drukarek wymienionych w tabeli poniżej („Wybrane modele drukarek”) do 5 lat lub do wydrukowania maksymalnej liczby stron, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Promocja dotyczy zamówień złożonych u autoryzowanych sprzedawców Epson w okresie od 01/06/2023 do 31/08/2023r. („Okres promocyjny”). Uczestnik musi złożyć stosowny wniosek za pomocą formularza rejestracyjnego nie później niż trzydzieści (30) dni od daty zakupu. Ostateczny termin przyjmowania wniosków w ramach tej promocji upływa 30/09/2023 r. Produkt Gwarancja standardowa + gwarancja rozszerzona

 • EcoTank L11160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank L121 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 15.000
 • EcoTank L1210 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L1250 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L1300 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L14150 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L15150 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank L15160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank L1800 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3210 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3211 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3250 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3251 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3260 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3266 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L3550 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L3560 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L4260 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L4266 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L5290 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L5296 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • EcoTank L5590 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L6260 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L6270 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L6276 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L6290 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L6460 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank L6490 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank L6550 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank L6570 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank L805 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 3.000
 • EcoTank L8050 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L810 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 3.000
 • EcoTank L8160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L8180 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • EcoTank L850 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 3.000
 • EcoTank M1170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank M1180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank M15140 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 150.000
 • EcoTank M2120 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank M2170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank M3170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank M3180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu, Liczba stron: 100.000
 • EcoTank Pro L15180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
 • EcoTank Pro L6580 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
 • EcoTank Pro M15180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
 • Ecotank L3256 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 30.000
 • Epson L18050 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 50.000
 • M1100 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000
 • M1120 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Liczba stron: 100.000


3. Po otrzymaniu drukarki należy odwiedzić stronę www.epson.pl/gwarancjanadrukarki, wypełnić stosowny formularz i przesłać go wraz z numerem seryjnym urządzenia. Akceptowane będą jedynie całkowicie wypełnione wnioski otrzymane w terminie do trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Po przesłaniu wniosku online możliwe będzie wydrukowanie strony z potwierdzeniem przyjęcia wniosku. W ciągu 31 dni od daty zgłoszenia można sprawdzić na stronie https://warrantycheck.epson.eu, czy gwarancja została zarejestrowana.


4. Standardowa gwarancja firmy Epson obowiązuje w odniesieniu do każdego kwalifikującego się zakupu bez względu na warunki tej promocji. Warunki standardowej gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju i produktu. To, który oddział firmy Epson udziela gwarancji, zależy od kraju, w którym produkt firmy Epson kupił jego pierwszy nabywca. Więcej informacji na temat warunków serwisu i trzyletniej, przedłużonej gwarancji na wybrane modele drukarek można znaleźć na stronie www.epson.eu/warranty.


5. Niniejsze warunki w żaden sposób nie pozbawiają użytkownika prawa do skorzystania ze stosownych praw ustawowych.


6. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami Polski. Produkty zakupione w promocji muszą pochodzić z polskiej dystrybucji.


7. W promocji nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio w nią zaangażowane. Sprzedawcy i sklepy detaliczne nie mogą składać wniosków w imieniu użytkownika.


8. W przypadku zwrotu produktu Epson (do sprzedawcy) przez użytkownika prawo do skorzystania z wydłużonej gwarancji przepada. Niniejsza klauzula w żaden sposób nie pozbawiają użytkownika prawa do skorzystania ze stosownych praw ustawowych.


9. W Okresie promocyjnym można złożyć tylko jeden (1) wniosek na wybraną drukarkę (niepowtarzalny numer seryjny).


10. Pięcioletnia, wydłużona gwarancja nie może zostać przyznana, jeśli:
a. zakupiona drukarka nie jest objęta niniejszą promocją lub nie została nabyta w Okresie promocyjnym;
b. wniosek rejestracyjny nie został wypełniony lub został wypełniony błędnie i/lub
c. wniosek rejestracyjny nie został przesłany do Epson w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.


11. Epson nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy drukarki, oprogramowania, serwera lub witryny internetowej lub inne błędy techniczne lub jakiekolwiek uszkodzenia w zakresie, w jakim mogłyby one uniemożliwić lub utrudnić użytkownikowi skorzystanie z tej promocji.


12. Epson zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków w celu zweryfikowania ich zgodności z niniejszymi warunkami oraz do zażądania dodatkowych informacji dotyczących każdego wniosku rejestracyjnego i dokumentacji uzupełniającej.


13. Niniejsze warunki stanowią całość zawartego między stronami porozumienia dotyczącego przedmiotu tej umowy i zastępują wszelkie poprzednie pisemne lub ustne ustalenia, uzgodnienia, zobowiązania lub propozycje między stronami w zakresie tego przedmiotu.


14. Podczas rejestracji w Promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson do zarządzania Promocją. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności podczas Promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele Promocji firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody.


15. Niniejsze warunki podlegają prawodawstwu kraju, w którym zakupiono wybraną drukarkę firmy Epson, a także jurysdykcji właściwych sądów w tym kraju.


16. Przez rejestrację w tej promocji Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszych warunków lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Epson.
Organizator: EPSON Europe B.V., European Marketing Department, Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK HP3 9TD.