W związku z faktem, że zawsze staramy się pomóc naszym Klientom, zapewniamy możliwość przetestowania zakupionego projektora z maksymalnym limitem wyświetlonych godzin: do 5h bez naliczania opłaty manipulacyjnej za zmniejszenie wartości urządzenia.

Za wyświetlenie każdych kolejnych 5h licząc od szóstej wyświetlonej godziny, zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 2% ceny urządzenia brutto.

Przykładowo:

Zwrot urządzenia z wyświetlonymi 5h przez użytkownika - 0zł opłaty manipulacyjnej

Zwrot urządzenia z wyświetlonymi 7h przez użytkownika - 2% opłaty manipulacyjnej

Zwrot urządzenia z wyświetlonymi 11h przez użytkownika - 4% opłaty manipulacyjnej

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Spaceone Sp. z o.o. Magazyn
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku umowy:

  1. Dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, suszarki, prostownice, golarki itp.),
  3. Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.),
  4. Dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi (np. spółki kapitałowe i osobowe, instytucje, itd.).

Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Spaceone sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
sklep@spaceone24.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................