WARUNKI
5-LETNIA WYDŁUŻONA GWARANCJA FIRMY EPSON NA WYBRANE MODELE DRUKAREK —
2024


1. Oferta dotyczy wydłużenia rocznej gwarancji Epson, dostępnej dla pierwszego użytkownika
dla modeli drukarek wymienionych w tabeli poniżej („Wybrane modele drukarek”) do 5
lat lub do wydrukowania maksymalnej liczby stron, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.


2. Promocja dotyczy zamówień złożonych u autoryzowanych sprzedawców Epson w okresie
od 01/02/2024 do 31/03/2024r. („Okres promocyjny”). Uczestnik musi złożyć
stosowny wniosek za pomocą formularza rejestracyjnego nie później niż trzydzieści (30)
dni od daty zakupu. Ostateczny termin przyjmowania wniosków w ramach tej promocji
upływa 30/04/2024 r.
Produkt Gwarancja standardowa + gwarancja rozszerzona
EcoTank L121 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 15 000 Liczba stron:
EcoTank L805 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 3000 Liczba stron:
EcoTank L810 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 3000 Liczba stron:
EcoTank L850 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 3000 Liczba stron:
EcoTank L1210 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L1250 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L1300 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L1800 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L3550 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L4260 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L4266 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L5290 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L5296 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30 000 Liczba stron:
EcoTank L5590 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L6260 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L6270 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L6276 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L6290 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L6460 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank L6490 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank L6550 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank L6570 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank L8050 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L8160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L8180 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L11050 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L11160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank L14150 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank L15150 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank L15160 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank M1170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M1180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M2120 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M2170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M3170 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M3180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M15140 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150 000 Liczba stron:
EcoTank Pro L6580 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
EcoTank Pro L15180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
EcoTank Pro M15180 12 + 48 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
Epson L18050 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50 000 Liczba stron:
EcoTank M1100 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:
EcoTank M1120 12 + 48 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 100 000 Liczba stron:


3. Po otrzymaniu drukarki należy odwiedzić
stronę www.epson.pl/gwarancjanadrukarki, wypełnić stosowny formularz i przesłać
go wraz z numerem seryjnym urządzenia. Akceptowane będą jedynie całkowicie
wypełnione wnioski otrzymane w terminie do trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Po
przesłaniu wniosku online możliwe będzie wydrukowanie strony z potwierdzeniem przyjęcia
wniosku. W ciągu 31 dni od daty zgłoszenia można sprawdzić na
stronie https://warrantycheck.epson.eu, czy gwarancja została zarejestrowana.


4. Standardowa gwarancja firmy Epson obowiązuje w odniesieniu do każdego kwalifikującego
się zakupu bez względu na warunki tej promocji. Warunki standardowej gwarancji mogą
się różnić w zależności od kraju i produktu. To, który oddział firmy Epson udziela
gwarancji, zależy od kraju, w którym produkt firmy Epson kupił jego pierwszy nabywca.
Więcej informacji na temat warunków serwisu i pięcioletniej, przedłużonej gwarancji na
wybrane modele drukarek można znaleźć na stronie www.epson.eu/warranty.


5. Niniejsze warunki w żaden sposób nie pozbawiają użytkownika prawa do skorzystania ze
stosownych praw ustawowych.


6. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat i są mieszkańcami
Polski. Produkty zakupione w promocji muszą pochodzić z polskiej dystrybucji.


7. W promocji nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio w nią zaangażowane. Sprzedawcy i
sklepy detaliczne nie mogą składać wniosków w imieniu użytkownika.


8. W przypadku zwrotu produktu Epson (do sprzedawcy) przez użytkownika prawo do
skorzystania z wydłużonej gwarancji przepada. Niniejsza klauzula w żaden sposób nie
pozbawiają użytkownika prawa do skorzystania ze stosownych praw ustawowych.


9. W Okresie promocyjnym można złożyć tylko jeden (1) wniosek na wybraną drukarkę
(niepowtarzalny numer seryjny).


10. Pięcioletnia, wydłużona gwarancja nie może zostać przyznana, jeśli:
a. zakupiona drukarka nie jest objęta niniejszą promocją lub nie została nabyta w Okresie
promocyjnym;
b. wniosek rejestracyjny nie został wypełniony lub został wypełniony błędnie i/lub
c. wniosek rejestracyjny nie został przesłany do Epson w ciągu trzydziestu (30) dni od daty
zakupu.


11. Epson nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy drukarki, oprogramowania, serwera lub
witryny internetowej lub inne błędy techniczne lub jakiekolwiek uszkodzenia w zakresie, w
jakim mogłyby one uniemożliwić lub utrudnić użytkownikowi skorzystanie z tej promocji.


12. Epson zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków w celu zweryfikowania ich
zgodności z niniejszymi warunkami oraz do zażądania dodatkowych informacji dotyczących
każdego wniosku rejestracyjnego i dokumentacji uzupełniającej.


13. Niniejsze warunki stanowią całość zawartego między stronami porozumienia dotyczącego
przedmiotu tej umowy i zastępują wszelkie poprzednie pisemne lub ustne ustalenia,
uzgodnienia, zobowiązania lub propozycje między stronami w zakresie tego przedmiotu.


14. Podczas rejestracji w Promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson
do zarządzania Promocją. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie
prywatności podczas Promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele Promocji
firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet
dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku
wyrażać takiej zgody.


15. Niniejsze warunki podlegają prawodawstwu kraju, w którym zakupiono wybraną drukarkę
firmy Epson, a także jurysdykcji właściwych sądów w tym kraju.


16. Przez rejestrację w tej promocji Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na
niniejsze warunki. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszych
warunków lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia
okoliczności niezależnych od Epson.
Organizator: EPSON Europe B.V., European Marketing Department, Westside, London Road, Hemel
Hempstead, Hertfordshire, UK HP3 9TD.