Zwrot aż do 300 zł na wybrane urządzenia wielofuncyjne Epson Ecotank.

Aby uzyskać zwrot, należy odwiedzić stronę www.epson.pl/promocja, wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy i przesłać go razem z kopią dowodu zakupu oraz zdjęciem numeru seryjnego z urządzenia. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, w tym numeru konta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia.

 Urządzenia biorące udział w promocji i przypisana do nich wartość zwrotu: